บริการของเรา

บริการด้านการเงิน สินเชื่อบ้านและที่ดิน

HomeTrust บริการด้านการเงิน
สินเชื่อบ้านและที่ดิน เสริมสภาพคล่อง
ให้ธุรกิจ หรือต่อยอดโอกาสตามฝัน

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน สินเชื่อบ้านและที่ดิน ความฝันอยากมีบ้านเป็นจริง
หรือมีเงินก้อนไว้ใช้ยามจำเป็น เปิดร้านใหม่ ลงทุนเพิ่ม เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ
หรือต่อยอดโอกาสตามฝัน ผ่อนต่อเดือนสบายให้ชีวิตคล่องตัวยิ่งขึ้น

“ อยากกู้ซื้อบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ผ่าน เพราะติด High debt”
“ อยากได้เงินก้อนมาลงทุนหรือขยายธุรกิจ “

ทางคาร์ทรัสมีบริการด้านการเงิน สินเชื่อบ้านและที่ดิน

ปิดภาระ เพื่อกู้ซื้อบ้านใหม่

ปิดภาระ เพื่อรีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม

ปิดขายฝาก เพื่อจำนองกับธนาคาร

รวมหนี้โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน

ปิดภาระ กู้ซื้อบ้านใหม่

กู้เงินจากธนาคาร โดยธนาคารจะประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อตามวงเงินที่ธนาคารประเมิน
โดยหนึ่งในข้อของการพิจารณาอนุมัติผ่านการขอสินเชื่อ คือ ผู้ยื่นกู้ควรมีภาระหนี้น้อยกว่า 40% ของรายได้

สนใจคลิก !
UPDATE
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน
ธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงเทพ
4.71% - 6.80% ต่อปี
ธนาคารกรุงไทย
6.45% - 8.55% ต่อปี
ธนาคารกสิกรไทย
6% - 7% ต่อปี
ธนาคารไทยพานิชย์
7.80% - 9.05% ต่อปี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.40% - 5.92% ต่อปี
ธนาคารทหารไทยธนชาต
4.89% - 6.73% ต่อปี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
6.77% - 6.82% ต่อปี
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูลวันที่ ตามด้วยวันที่ทำการอัปเดตล่าสุด)

ปิดภาระ รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม

รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงวงเงินเพิ่ม คือ การยื่นขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมกับสินเชื่ออเนกประสงค์
โดยวงเงินที่เพิ่มมานั้นจะมาจากส่วนต่างของยอดหนี้สินเชื่อบ้านก้อนเดิม กับราคาประเมินบ้านของสินเชื่อรีไฟแนนซ์
ก้อนใหม่ที่กำลังจะกู้ โดยหนึ่งในข้อของการพิจารณาอนุมัติผ่านการขอสินเชื่อ คือ ผู้ยื่นกู้ควรมีภาระหนี้น้อยกว่า 40% ของรายได้

สนใจคลิก !

ปิดขายฝาก เพื่อจำนองกับธนาคาร

การจำนองกับธนาคาร คือ ผู้จำนองนำอสังหาริมทรัพย์ของตนเองที่เป็นเจ้าของ เช่น บ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์
ตามกฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ทำหนังสือและนำไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนอง(ธนาคาร) เพื่อเป็นหลักประกันใน
การชำระหนี้โดยผู้จำนองยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

สนใจคลิก !

รวมหนี้โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน

การรวมหนี้โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน เป็นกระบวนการที่ผู้คนทำรวมหนี้หลายๆก้อนเข้าด้วยกันเป็นหนี้เดียวกับหนี้บ้าน
โดยใช้วิธีการขอสินเชื่อใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหนี้เก่า โดยลดความซับซ้อนในการจัดหนี้และช่วยให้สามารถ
สร้างแผนการชำระหนี้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนใจคลิก !

‘สินเชื่อบ้านและที่ดิน’ มุ่งสู่เป้าหมายไปพร้อมกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับบริการด้านการเงิน สินเชื่อบ้านและที่ดิน

อสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนที่สามารถนำมาใช้บริการสินเชื่อบ้านและที่ดินได้บ้าง?

หลักประกันที่สามารถนำมาขอสินเชื่อบ้านและที่ดินได้นั้น คือ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนี่ยม และตึกพาณิชย์ที่ใช้สำหรับพักอาศัย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน สามารถรีไฟแนนซ์ได้ไหม ?

สามารถทำการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินได้ เหมือนกับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านใหม่ ซึ่งก็จะสามารถช่วยลดดอกเบี้ยให้ถูกลงได้ แนะนำเป็นสิ่งที่ควรทำทุกๆ 3 ปี หรือตามรอบสัญญาที่สามารถรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงินได้

รีไฟแนนซ์บ้านสามารถทำได้ทุกๆ กี่ปี?

ควรทำการรีไฟแนนซ์บ้าน เมื่อครบกำหนดตามสัญญากับธนาคารปัจจุบันที่ผ่อนอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีสัญญาอยู่ที่ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่ทำไว้

หากมีประวัติเสียทางด้านการเงิน สามารถใช้บริการรีไฟแนนซ์บ้านได้หรือไม่ ?

สำหรับผู้ที่มีประวัติเสียทางการเงินกับธนาคาร เช่น ชำระล่าช้าเกิน 90-120 วัน หรือ ค้างชำระ ไม่สามารถทำการผ่อนชำระได้ หรือได้มีการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร จากกรณีดังกล่าวนี้ส่งผลต่อการพิจารณาของทางธนาคารผู้รับพิจารณาสินเชื่อ ในการขอรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งผลของการพิจารณานั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางธนาคารนั้นๆ
โดยแนะนำสำหรับผู้ที่อยากขอสินเชื่อ ควรรักษาประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อให้เป็นประวัติปกติ หากมีค้างชำระ ควรทำการชำระหนี้ค้างให้เรียบร้อย เมื่อรักษาประวัติเป็นปกติต่อเนื่องมา 1-3 ปี จะสามารถกลับขอสินเชื่อได้อีกครั้ง

ยื่นสมัครรีไฟแนนซ์คอนโดตอนไหนดีที่สุด?

ควรยื่นล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3 ปี ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพิจาณาสินเชื่อการรีไฟแนนซ์ที่ 2-6 สัปดาห์ เพื่อให้ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อผ่านในช่วงครบกำหนด 3 ปีพอดี

ต้องเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์คอนโดอะไรบ้าง?

1. เอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตนผู้กู้ รวมถึงพิสูจน์ว่าไม่ใช่บุคคลแอบอ้างสวมรอย
2. เอกสารแสดงรายได้ต่างๆตามกฏหมาย เพื่อใช้ในการคิดและพิจารณาความสามารถในการกู้
3. เอกสารหลักประกันต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาเงินกู้ของธนาคารเดิม

ให้ ‘คาร์ทรัส’ ช่วยคุณ
สนใจบริการของเรา

สนใจคลิก !

สมัครบริการของ 'คาร์ทรัส'

เลือกบริการที่สนใจ

บริการด้านการเงิน สินเชื่อรถยนต์

บริการด้านการเงิน สินเชื่อบ้านและที่ดิน

บริการซื้อขายรถยนต์และด้านประกันภัย

บริการด้านตรวจสภาพซ่อมบำรุงรถยนต์

บริการด้านคาร์แคร์ One CarTrust

X
ขอบคุณที่สนใจบริการของเรา
ทางบริษัทจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.