บริการของเรา

บริการด้านการเงิน สินเชื่อรถยนต์

บริการด้านการเงิน สินเชื่อรถยนต์
เพื่อเพิ่มวงเงินในการใช้จ่าย
ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ย

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน สินเชื่อรถยนต์ เพื่อเพิ่มวงเงินในการใช้จ่าย
ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ย โดยได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดจากทุกสถาบันการเงินชั้นนำ
วงเงินสูง พร้อมรับเงินส่วนต่างทันที โดยทางคาร์ทรัสช่วยแก้ปัญหา

“ ต้องการใช้เงินด่วน ปิดหนี้ ภาระหนี้สิน ”
“ อยากได้เงินก้อนมาลงทุนหรือขยายธุรกิจ “

ทางคาร์ทรัสมีบริการด้านการเงิน สินเชื่อรถยนต์

จัดไฟแนนช์รถยนต์ รถบรรทุก ทุกประเภท

ปิดเล่มและรีไฟแนนซ์รถยนต์

ปิดภาระหนี้สินทุกประเภท ปิดไฟแนนซ์รถยนต์

จำนำรถยนต์วงเงินสูง

รวมหนี้โดยใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน

จัดไฟแนนช์รถยนต์ รถบรรทุก ทุกประเภท

ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อรถยนต์ในกรณีที่คุณไม่มีเงินก้อนมากพอจะจ่ายเงินเพื่อซื้อรถในคราวเดียว
ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับบริษัทรถยนต์ และคุณจะต้องผ่อนชำระให้กับทางสถาบันเงินเป็นงวดๆ

สนใจคลิก !

ปิดเล่มและรีไฟแนนซ์รถยนต์

ขอสินเชื่อเพื่อย้ายไฟแนนซ์จากสถาบันทางการเงินเดิมไปยังสถาบันทางการเงินใหม่ ซึ่งต้องมีการดำเนินการปิดเล่มกับสถาบันทางการเงินเดิมและโอนเล่มเข้าสถาบันทางการเงินใหม่

สนใจคลิก !

ปิดภาระหนี้สินทุกประเภท ปิดไฟแนนซ์รถยนต์

ยอดหนี้ลดลง ดอกเบี้ยก็ลดลง เคลียร์หนี้ให้จบเร็วขึ้น ปิดไฟแนนซ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดเป็นแนวทางการลดหนี้ที่ดี
สำหรับคนที่ต้องการปลอดภาระ 100% หรือไม่จำเป็นต้องนำเงินก้อนนั้นไปใช้จ่ายอื่นๆ และยังอยากได้รับเงินคืนบางส่วน
ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนจ่ายและยอดเงินกู้จากไฟแนนซ์ที่ยังเหลืออยู่

สนใจคลิก !

จำนำรถยนต์วงเงินสูง

ขอสินเชื่อประเภทหนึ่งโดยมีรถยนต์เป็นสินทรัพย์ในการค้ำประกัน เพื่อให้ผู้จำนำสามารถนำเงินก้อนเอาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามความต้องการ โดยผู้รับจำนำและผู้จำนำจะทำการตกลงกัน ซึ่งการจำนำรถยนต์นั้นมีหลายประเภททั้งการจำนำ
รถยนต์แบบจอด, แบบไม่จอด, รถป้ายแดง, รถมือสอง, รถติดไฟแนนซ์ ฯลฯ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับจำนำและผู้จำนำด้วย
ว่าต้องการจำนำแบบไหน

สนใจคลิก !

รวมหนี้โดยใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน

การรวมหนี้โดยใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน ต้องพิจารณาว่าดอกเบี้ยที่จะขอสินเชื่อทะเบียนรถต้องต่ำกว่า
ดอกเบี้ยของหนี้ที่จะปิด ซึ่งมักจะเป็นการรวมหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้นอกระบบ หรือบัตรกดเงินสด
อีกทั้งต้องพิจารณาอีกหนึ่งปัจจัยนั้นคือ “ยอดผ่อนต่อเดือน ลดลงหรือไม่?” เพราะนั้นเป็นจุดประสงค์หลัก
ของการรวมหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่าย และช่วยให้คุณจ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลง

สนใจคลิก !

สินเชื่อรถยนต์เหมาะสมกับใคร ?

ต้องการใช้เงินด่วน เงินก้อน
เหมาะสมสำหรับผู้มีรถยนต์ทั้งรถยังผ่อนอยู่และรถผ่อนหมดแล้ว
ผู้ที่มีและไม่มีรายได้ประจำก็สามารถยื่นสินเชื่อรถยนต์ได้

อยากขอสินเชื่อรถยนต์ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

มีสัญชาติไทย
ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์และต้องไม่เกิน 65 ปี
มีรถยนต์ของตัวเอง ตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป
มีอาชีพและรายได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

เอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อรถยนต์

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 - 3 ชุด ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองรายได้
สำเนาทะเบียนรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี
กรมธรรม์ต่างๆที่ทำไว้ของรถยนต์ (ถ้ามี)

พาร์ทเนอร์ ‘คาร์ทรัส’

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับบริการด้านการเงิน สินเชื่อรถยนต์

อายุรถกี่ปีสามารถรีไฟแนนซ์ได้บ้าง?

ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและยี่ห้อหรือรุ่นรถยนต์ที่จะรีไฟแนนซ์ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่รับรถบางยี่ห้อบางรุ่น ให้อายุรถสูงสุดถึง 23 ปี

ค้าขายหรืออาชีพอิสระไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถขอกู้ได้ไหม?

พิจารณาจากความสามารถในการชำระค่างวดของลูกค้าเป็นหลัก ลูกค้าสามารถนำเอกสารแสดงรายได้ที่มีมายื่นในการขอสินเชื่อได้

หากรถยังผ่อนไม่หมด สามารถรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่?

สามารถทำได้ โดยบริษัทคาร์ทรัส จะเป็นผู้ดำเนินการปิดเล่มทะเบียนภาระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมให้ และจัดหาสถาบันการเงินใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้าและให้ผลประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด สามารถรับเงินก้อนไปใช้ โดยไม่ต้องจอดรถไว้

ยอดปิดบัญชีสูง สามารถรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของรถยนต์ที่ใช้เป็นหลักประกันว่าเพียงพอกับยอดปิดหรือไม่ หากเพียงพอสามารถทำได้ ซึ่งบริษัท คาร์ทรัส รับปิดเล่มบัญชีให้ไม่จำกัดวงเงิน และปิดได้ทุกสถาบันการเงิน

รีไฟแนนซ์กับการรวมหนี้ ต่างกันอย่างไร?

รีไฟแนนซ์ คือการปิดสินเชื่อจากเจ้าหนี้เดิมและย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขดีกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ยถูกลง หรือได้รับส่วนต่างเป็นเงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนการรวมหนี้ คือ สินเชื่อรถแลกเงิน ที่เหมาะสำหรับคนมีรถยนต์ที่มีความต้องการรวบหนี้ ทั้งหนี้รถยนต์ หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อบุคคล โดยใช้วงเงินสินเชื่อรถแลกเงิน ไปปิดสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งหลังจากรวบหนี้สินเชื่อทั้งหมดแล้วยังสามารถรับวงเงิน ส่วนที่เหลือได้อีกด้วย ทั้งนี้สามารถรวมหนี้ได้ไม่เกินมูลค่าของหลักประกัน

ให้ ‘คาร์ทรัส’ ช่วยคุณ
สนใจบริการของเรา

สนใจคลิก !

สมัครบริการของ 'คาร์ทรัส'

เลือกบริการที่สนใจ

บริการด้านการเงิน สินเชื่อรถยนต์

บริการด้านการเงิน สินเชื่อบ้านและที่ดิน

บริการซื้อขายรถยนต์และด้านประกันภัย

บริการด้านตรวจสภาพซ่อมบำรุงรถยนต์

บริการด้านคาร์แคร์ One CarTrust

X
ขอบคุณที่สนใจบริการของเรา
ทางบริษัทจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.